51 Test

Otázky:

  1. Státní podnik je organizací ziskového sektoru nebo neziskového sektoru?

  2. Pokud státnímu podniku hrozí konkurz, uhradí stát jeho závazky věřitelům?

Odpovědi:

  1. Státní podnik podniká s majetkem státu. Patří tedy do ziskového sektoru - pokud podniká, je jeho cílem dosáhnout zisk a splňuje i veškeré ostatní charakteristiky podnikání dané obchodním zákoníkem. S podnikáním je spojené riziko - státní podniky nesou podnikatelská rizika.

  2. Špatně hospodařící firmy může zbankrotovat - to hrozí i státnímu podniku. Stát za závazky státního podniku NERUČÍ - není tedy povinen hradit věřitelům jejich pohledávky za zbankrotovaným státním podnikem. Konkurz ve státním podniku probíhá standardně jako v kterékoliv jiné předlužené firmě - je jmenován konkurzní správce, který rozprodá majetek a z výtěžku částečně uspokojí věřitele. Zbytek peněz věřitelé už neuvidí. Obchodní kontrakty se státními podniky tedy nejsou o nic bezpečnější než s jinými podnikatelskými subjekty.

 

předcházející test     obsah     následující test            zpět na stránku výuky