61 Test

Otázky:

  1. Smí obecně prospěšná organizace podnikat?

  2. Jak se liší o.p.s. od s.r.o.?

  3. Zakladatelem o.p.s. je stát?

Odpovědi:

  1. Smí. Je to pro ni ovšem pouze doplňková činnost, která nesmí ohrozit původní poslání obecně prospěšné společnosti. O.p.s. by tedy měla podnikat pouze v malém rozsahu, jako doplňkový zdroj příjmů a měla by dělat pouze takové podnikatelské plány, které minimalizují rizika (radši vydělat málo, než ztratit). V zásadě ovšem podnikat nemusí - jejími zdroji jsou dary, dotace, vlastní fondy, tedy příjmy nezískané podnikáním. Příkladem může být o.p.s., která získá jako vklad zakladatelů deset milionů korun, ty uloží do dlouhodobých bankovních instrumentů a hospodaří pouze s úrokem, který věnuje na svou obecně prospěšnou činnost.

  2. O.p.s. je organizací neziskového sektoru, nevyvíjí tedy svou hlavní činnost za účelem dosažení zisku. Výtěžky své činnosti (případný zisk, úroky apod.) nesmí použít ve prospěch zakladatelů ani  zaměstnanců - smí je využít pouze pro hlavní činnost, pro kterou byla zřízena.

  3. Zakladatelem o.p.s. může být stát, ovšem také kdokoliv jiný (občané, církve atd.) - obecně prospěšná společnost je tedy součástí státního i nestátního neziskového sektoru.

 

předcházející test     obsah     následující test           zpět na stránku výuky