71 Test

Otázky:

  1. V případě, že se společnost dostane do konkurzu, jsou všichni věřitelé uspokojení poměrně velikosti své pohledávky nebo existují mezi věřiteli rozdíly?

  2. Jak dlouho může být firma v konkurzu?

  3. Co se stane, až je veškerý majetek rozprodán?

Odpovědi:

  1. Všichni věřitelé na tom nejsou stejně - přednostně jsou uspokojovány pohledávku státu (dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, daně) a dlužné mzdy zaměstnancům. teprve pak přichází na řadu ostatní věřitelé, kteří včas a řádně přihlásili své pohledávky správci konkurzní podstaty - správce tedy nehledí automaticky na závazky společnosti před zahájením konkurzu, o svou pohledávku se věřitelé musí do určitého okamžiku přihlásit, jinak k ní není přihlíženo. 

  2. Ze zákona tato doba není omezena a může být řadu roků. Společnost je v konkurzu do té doby, dokud je co prodávat.

  3. Pokud je veškerý majetek bankrotující firmy rozprodán a z výtěžku částečně uspokojeni věřitelé, správce konkurzní podstaty ukončí konkurzní řízení a společnost je vymazána z obchodního rejstříku. Tím definitivně přestane existovat.

 

předcházející test     obsah               zpět na stránku výuky