Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Pár slov úvodem

Nakladatelství a vydavatelství CEED připravuje nové učebnice ekonomie pro střední školy, které budou plně kompatibilní s novými Rámcovými vzdělávacími programy MŠMT (dále RVP).

Učebnice Ekonomie - stručný přehled bude zahrnovat všechna požadovaná odborná témata, tak jak je zahrnují RVP pro nejširší záběr ekonomické výuky. Školy pak dle rozsahu výuky mohou z těchto témat vybírat ty, které odpovídají jejich individuálnímu Školnímu vzdělávacímu programu, který si sami tvoří. Pro lepší orientaci uvádíme u každého oboru středního vzdělání s maturitou tabulky učiva dle RVP a uvedením příslušných kapitol v učebnici Ekonomi – stručný přehled. U každého tématu je uveden také přehled průřezových témat vztažený k danému učivu.

Zároveň připravujeme průřezovou cvičebnici, která bude zahrnovat příklady k procvičení všech odborných kompetencí, tak jak je zahrnují RVP.

Učebnice Ekonomie – stručný přehled i Cvičebnice budou každoročně aktualizovány, tak jak jste byli zvyklí, a školám zapojeným v projektu CEED každoročně zašleme jeden ukázkový výtisk obou knih.

Pokud připravujete své Školní vzdělávací programy, doporučujeme, abyste na následujícím přehledu oborů našli ten svůj a otevřeli si tabulku ve Wordu, která obsahuje přehled učiva a výstupy vzdělávání – tuto tabulku můžete použít jako základ Vašich přehledů ekonomického učiva pro Vaše ŠVP.

 


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762 , fax 577 019 724
Copyright   © 2013 CEED ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Poslední aktualizace: 8. července 2013