Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

  Vyhodnocení soutěže CEED
 na téma produktivita práce a její zvyšování
září - prosinec 2001

Od září 2001 do prosince 2001 probíhala znalostní soutěž CEED pro střední a vyšší odborné školy, tentokrát se zaměřením na produktivitu práce a její zvyšování. Bylo patrné, že tentokrát se jednalo o téma o poznání těžší a studentům nepříliš blízké, protože účast v soutěži byla výrazně menší než v letech předcházejících, kdy v roce 1999 studenti řešili podnikatelský projekt a v roce 2000 navrhovali exportní záměr. I přesto se podařilo řadě studentů vystihnout podstatu složitého ale důležitého jevu, kterým zvyšování produktivity práce pro vývoj hospodářství bezesporu je. Pouze velmi málo z došlých prací bylo k vysvětlení mechanismu zvyšování produktivity práce sporně využitelných - je ovšem pravděpodobné, že významnou roli zde sehrál selektivní výběr pedagogů, kteří práce častokráte zasílali hromadně za celé třídy.

Podívejme se, na rozbor zaslaných příspěvků ze tří pohledů - oborové zaměření prací, navrhované řešení a míra využitelnosti v praxi.

Oborové zaměření prací bylo velmi pestré a stejně tak studenti řešili návrhy jak pro malé podnikání, tak pro střední a velké firmy. Větší zastoupení měla především problematika zvyšování produktivity ve výrobě, ovšem nechyběly ani návrhy pro sféru služeb. Nejvyšší zastoupení měly návrhy pro strojírenskou výrobu, což odpovídá i průmyslové orientaci naší ekonomiky. Jen jedna z prací se zamyslela nad zvyšováním produktivity ve vzdělávání!

Navrhovaná řešení byla vyhraněnější - významně převažovaly návrhy doporučující technické vybavování práce, na druhém místě se umístily metody zlepšující organizaci práce. Relativně menší pozornost byla věnována školení pracovníků v nových dovednostech (přitom každý nový stroj, každá nová technologie potřebuje také zaškolení pracovníků), řešení logistických problémů a využívání přínosů specializace a kooperace. Velmi překvapivě měly nízké procento zastoupení návrhy využívající nová softwarová řešení a současný trend byznys-to-byznys aplikací. Je vidět, že studenti nevnímají současný boom informačních technologií jako prostředek zvyšování produktivity práce - přitom sami na své kůži mohou denně zkoušet obrovské zproduktivnění při psaní SMS zpráv ve srovnání s posíláním klasických dopisů! Produktivita se dá sledovat u každé činnosti, kterou provádíme.

Potenciální využití v praxi - komise se pokusila subjektivně zhodnotit využitelnost návrhů studentů v praxi a s potěšením zkonstatovala, že velká část návrhů byla pro praxi pozitivním přínosem. Budiž nám to příslibem, že naši studenti po absolvování školy zvýší výkonnost naší ekonomiky a rychle doženeme nejvyspělejší země světa.

 

Ceny tentokrát obdrželi:  

Zuzana Plášilová - OA Mariánské lázně - za kvalifikovaný návrh zavádění nových technologií v gastronomii.
Šárka Radošovská - OA Mariánské Lázně - za propracovaný návrh využití nového stroje pro keramickou výrobu.
Miroslav Kašný - GY Zlín - za komplexní návrh zvýšení produktivity v dřevařské dílně.
Jan Císař GY Zlín - za progresivní řešení zvýšení produktivity firym provozující mezinárodní kamionovou dopravu.

Zvláštní ceny: 

Václav Slováček - cena za nápadité řešení spolupráce firmy a školy.
Ivana Kapicová - cena za progresivní řešení B2B mezinárodního portálu pro nákup dílců k výrobě jízdních kol.
Lubomír Valenta - cena za humornou sebereflexi - i ve škole lze zvyšovat produktivita.


Všem zúčastněným děkuji a vítězům blahopřeji.

Ing. Jena Švarcová
ředitelka CEED
 


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762, fax 577 019 724
Copyright   © 2013  CEED ing. Jena Švarcová, Ph.D.