Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Soutěž pro školní rok 2002/2003
Vyhodnocení soutěže nakladatelství CEED 2002/2003

Pracovní trh ČR

Od září 2002 do konce prosince 2002 probíhala znalostní soutěž CEED pro střední a vyšší odborné školy, tentokrát se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi a hledání místa na trhu práce.

Soutěž vyvolala mezi studenty zajímavou reakci, o jejíž analýzu se s vámi chci podělit.
Soutěže se zúčastnili tentokráte studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, vyšší odborné školy letos neposlali žádnou soutěžní práci. Třetina prací se vstupem do praxe zabývala velmi seriózně, studenti popisovali průzkum trhu práce, který si sami udělali i strategie, které vidí jako efektivní a vedoucí k naplnění jejích cílů. Zbývající studenti zůstávali v poloze obecných konstatování z tisku a uvedení národních či regionálních statistik popisujících míru nezaměstnanosti, a dokonce jedna nikoliv zanedbatelná část studentů napsala, že jejich budoucí práce je nyní nezajímá, že na to budou mít dost času až po té, co dostudují školu. Srovnáme-li tyto výsledky se statistikami z USA, kde v 17 letech má 90 procent studentů aktivní zkušenosti z práce ve firmách a řada z nich se už i sama při studiu živí, je to výrazný rozdíl. Nulový nebo minimální zájem řady našich středoškolských studentů o aktivní spolupráci s firmami ještě v době studia je možná jednou z příčin, proč narůstá počet nezaměstnaných absolventů. Podstatná část studentů si ve svých pracích stěžovala, že firmy požadují od uchazečů o práci určitý počet let praxe, ale jen v několika málo pracích bylo napsáno, že studenti již při škole cíleně brigádnicky pracovali ve zvolených firmách, aby poznali požadavky firem a mohli jim nabídnout takovou strukturu své kvalifikace, kterou firmy chtějí.
Hodně studentů psalo o potřebě znalosti cizích jazyků - to je velmi pozitivní posun a pro řadu absolventů je aktivní znalost cizích jazyků velkou konkurenční výhodou oproti pracovníkům, kteří jazyk neovládají (a těch je v ČR stále bohužel většina). Na druhou stranu jen relativně málo studentů uvádělo, že jako perspektivní vidí zaměstnání v zahraničí (21 %), a z toho ještě většina pouze na dočasnou dobu k získání zkušeností, případně kapitálu pro vlastní podnikání. Jiná už byla situace u strategie práce pro českou pobočku zahraniční firmy (35% studentů). Velká část studentů se však ohlížela po práci pouze ve svém regionu a variantu stěhování za prací na jiný konec republiky brali pouze jako krajní nouzové řešení. Z tohoto pohledu jsou české výsledky zcela v kontextu s evropskými statistikami, které také vykazují jen malou ochotu lidí stěhovat se za prací.
Téma pracovního uplatnění absolventů je velmi důležité a určitě se k němu ještě budeme v našem nakladatelství vracet.

A nyní je čas vyhlášení výsledků soutěže 2002/2003.

  Vítězi se stávají:
 1. Kateřina Vysocká, SEPŠ, o.p.s. Studénka
 2. Zuzana Medalová, OA Mariánské lázně
 3. Adam Solek, OA Mariánské lázně
 4. Kateřina Masná, GY Zlín
 5. Tomáš Pospíšil, GY Zlín
 6. Ondřej Teršl, SOŠ technická, Děčín
  Cenu poroty získávají:
 1. Lucie Bošandová, GY Zlín
 2. Vítězslav Průcha, SOU a SOŠ Děčín
 3. Michal Steránka, SOŠ technická, Děčín
 4. Zdeněk Kraus, SOŠ technická Děčín
 5. Zuzana Hrubá, SOŠ Holešov

Zvláštní cenu získává Miroslav Kašný z Gymnázia Zlín za zdařilou paralelu své životní strategie se šachovou partií.

Vítězům blahopřejeme, všem aktivním účastníkům děkujeme a zvláště pak děkujeme všem pedagogům, kteří své žáky motivovali k zamyšlení nad profesní kariérou a podpořili je radou a pomocí.

Ing. Jena Švarcová
ředitelka nakladatelství CEED Zlín 

2003-02-14


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762, fax 577 019 724
Copyright   © 2013  CEED ing. Jena Švarcová, Ph.D.