Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Soutěž pro školní rok 2003/2004
Vyhodnocení soutěže nakladatelství CEED 2003/2004

Vstup ČR do EU a jednotný trh

Od prosince 2003 do konce března 2004 probíhala znalostní soutěž CEED pro střední a vyšší odborné školy, tentokrát se zaměřením na nové podmínky, které čekají české firmy od května 2004 po vstupu na jednotný trh EU, kdy mohou začít bez cel obchodovat se zeměmi EU.

Soutěž nakladatelství CEED pro rok 2003/2004 se lišila od předchozích let především tím, že od studentů nežádala kreativní nasazení, ale schopnost poctivě pracovat s veřejně dostupnými zdroji ekonomických a právních informací – student střední školy by měl umět k zadanému úkolu materiály vyhledat, měl by umět vybrat pouze materiály kvalitní (ne každý zdroj informací je vždy solidní, proto určitě doporučujeme naučit se pracovat s oficiálními zdroji jako jsou zákony a prováděcí vyhlášky a s oficiálními zdroji institucí, dnes publikovanými především na internetu), student by měl být schopen z vybraných materiálů vybrat podstatné informace, které potřebuje pro své zadání a měl by je umět naformulovat do stručné příručky, která bude návodem pro jednání pracovníků firmy. To je určitě náročné zadání hodné vyšších ročníků středních škol a prověří připravenost studentů pro aktivní zapojení do pracovního procesu.

Většina studentů v zaslaných pracích využila nakladatelstvím doporučený zdroj, tedy časopis Ekonom č. 41 z 9. -15.10. 2003 a jeho přílohy. Studenti nebyli moc aktivní s vyhledáváním nových zdrojů – je to škoda, protože právě zákon o DPH, který se zadáním úkolu souvisel nejvíce, prošel v prvním čtvrtletí přípravou na zásadní novelu, kterou studenti nekomentovali. Je pravdou, že zákon byl schválen až na konci dubna, tedy až po uzávěrce této soutěže, pokud by však firmy v praxi čekaly, stejně jako studenti, na to, až se dočkají oficiálního znění zákona s výkladem, pak by 1. května u nás neotevřel ani jeden obchod, protože by se na zásadní změny nestačil připravit.

I přes výše uvedenou výtku však musíme studenty pochválit, protože většina z nich přistoupila ke zpracování soutěžního úkolu s nejlepší snahou o dobrou práci – vyhledávali konkrétní firmu a snažili se jí stručně poradit, jak postupovat v nových podmínkách.

Hodnocení komise tentokráte zohlednilo i formální naplnění všech kritérií ze zadání:

 1. práce s doporučenými zdroji a jako poslední část příručky vyjmenovat seznam použitých zdrojů,
 2. studenti měli zpracovat praktickou příručku pro jimi zvolenou firmu – teoretické práce bez zaměření na konkrétní firmu nebyly do hodnocení zařazeny.

A nyní je čas vyhlášení výsledků soutěže 2003/2004.
Vítězi se stávají:

 1. Martin Sedlák, Jihlavské Gymnázium
 2. Anna Pavelcová, SOŠ Holešov
 3. Michaela Wilhelmová, OA Mariánské Lázně
 4. Eliška Charová, OA Mariánské Lázně
 5. Pavla Růžičková, SOŠ Holešov
 6. Jiří Burian, OA Mariánské Lázně
 7. Lucie Klímová, OA Mariánské Lázně
 8. Alena Šimánková, OA Mariánské Lázně
 9. Lenka Hejdová, SOŠ Holešov
 10. Věra Gajdošová, SOŠ Holešov

Vítězům upřímně blahopřejeme a zasíláme hodnotné knižní odměny, všem účastníkům děkujeme a zvláště pak děkujeme všem pedagogům, kteří své žáky motivovali k aktivnímu zapojení do příprav na vstup na jednotný trh EU, protože jak pro školy tak pro firmy v praxi to byl obrovský vzdělávací úkol – v tom jsou na tom školy i firmy stejně a vzájemná spolupráce zde může být velkým přínosem pro nás všechny.

Ing. Jena Švarcová
ředitelka nakladatelství CEED Zlín

2004-05-03

Můžete si přečíst zadání a vyhodnocení minulých soutěží.


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762, fax 577 019 724
Copyright   © 2013  CEED ing. Jena Švarcová, Ph.D.