Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

 

 

Přehled změn v knize Učebnice -  Ekonomie stručný přehled 2015/2016.

Letošní aktualizované vydání Ekonomie stručný přehled 2015/2016, reflektuje změny zákonů, tak jak byly schváleny do června 2015. Politici zkoušejí naši ostražitost a mění mnoho již schválených zákonů těsně před jejich účinností – například u daně z přidané hodnoty byla zrušena snížená hranice pro povinnou registraci 750 tisíc Kč, která měla platit od ledna 2015, a byla ponechána původní registrační hranice 1 milion Kč. Obdobný kotrmelec lze očekávat i u superhrubé mzdy, která již měla být zrušena, ale stále ještě platí. U DPH byla schválena druhá snížená sazba 10 % na vybrané potraviny a knihy. Daň z příjmu byla doplněna o tzv. školkovné, aby matky mohly dát dítě do školky a jít do práce; zvýšeny byly daňové bonusy na druhé a třetí dítě.

Mnoho zajímavých příkladů vzniká okolo nemovitostí a pozemků, jako reakce na změny NOZ. Řada ekonomů váhá u odepisování pozemku spojeného se stavbou; někteří právníci a ekonomové si zatím neví rady s pojmem právo stavby, který se nově zapisuje do katastru a podléhá zdanění daní z nabytí nemovitosti. Stejně tak u bytových jednotek je složitější odlišit, cena čeho vstupuje jako základ daně z nabytí nemovitosti, daně z příjmu.

Zákoník práce od roku 2015 mění podmínky prokazování legálního zaměstnávání zaměstnanců a zvyšuje pokuty za nelegální zaměstnávání. S rostoucími migračními procesy do EU a nepřipraveností hraničních států dostatečně chránit schengenský prostor proti nelegálním migrantům lze očekávat zvýšení kontrol a změny legislativy. Na druhou stranu byla zvýšena minimální mzda na 9 200 Kč a očekává se její další růst.

V makroekonomické rovině došlo k růstu HDP, což se pozitivně projevilo jak v poklesu nezaměstnanosti, tak v mírném růstu mezd. Na druhou stranu ale zůstává velmi nízká inflace a ČNB znovu intervenovala na devizových trzích směrem oslabení koruny a pomoci exportérům. Export je pro ČR v tuto chvíli zcela zásadní pro růst ekonomiky, protože domácí spotřeba stagnuje. Změnou prošla Celní správa ČR, která se řídí novým zákonem o Celní správě ČR (jednou ze změn je zrušení celních ředitelství a posílení úlohy celních úřadů).

Z mezinárodních událostí nás ovlivňuje Řecko, které je na hranici bankrotu a odchodu z eurozóny, což je důvod, aby ČR posečkala s přijetím eura. Euro na rozdíl od nás přijala od ledna 2015 Litva, která je 19. státem eurozóny. Euro tak mají už všechny pobaltské republiky a je to pro ně zároveň součást ekonomické obrany proti tlaku Ruska, jehož neblahé důsledky jsou vidět ve válce na Ukrajině.

Řada změn bude ještě navazovat v průběhu roku (avizované je například zavedení registračních pokladen online napojených na servery ministerstva financí).

 

 

 


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762, mob. 604 674 878
Copyright   © 2015 CEED doc.ing. Jena Švarcová, Ph.D.