3.2.2 Moderní přístup členění bankovních produktů 

Moderní přístup třídí bankovní produkty z hlediska funkce /účelu/, jakou plní daný produkt pro klienta. Podle toho je dělíme do tří základních skupin:

        -     úvěrové produkty   -                klient získá peníze od banky

        -     vkladové produkty -                klient ukládá /investuje/ peníze do banky                                                     

-          platebně zúčtovací produkty –umožňují klientovi provádět platební a zúčtovací styk 

Tato systematizace se odklání od klasického přístupu. Důvodem je stále větší orientace na klienty a snaha vyjít jim co nejvíce vstříc. 

předcházející strana     obsah     následující strana                       test