3.2.2.1 Bankovní finančně úvěrové produkty 

Poskytování úvěrů a další formy financování patří mezi nejdůležitější obchody komerčních bank. Poskytují tak celou řadu různých úvěrů, které se vzájemně odlišují řadou charakteristik. Můžeme je rozdělit do tří základních skupin:

-          peněžní úvěry

Jedná se o peníze poskytnuté v hotovosti či bezhotovostně. Klient musí úvěr v dohodnuté lhůtě  splatit včetně úroků. Z hlediska banky se tyto úvěry promítají do její bilance a ovlivňují tak přímo její likviditu. Patří zde úvěry kontokorentní, eskontní, hypoteční a spotřební /dále provozní a investiční úvěry/.

-          závazkové úvěry a záruky

Ty naopak neznamenají pro klienta bezprostřední peníze, ale spíše záruku banky splnit klientův závazek. Jde zejména o akceptační úvěr, avalový úvěr a různé druhy bankovních záruk.

-          alternativní formy financování

Jedná se o získání peněz za určitých specifických podmínek. K nejvýznamnějším patří faktoring a forfaiting.

předcházející strana     obsah     následující strana                     test