3.2.2.3 Platebně zúčtovací bankovní produkty 

Zabezpečení platebního styku patří k jednomu z nejvýznamnějších úkolů, který banky ve vyspělých tržních ekonomikách plní.

Platební styk se provádí prostřednictvím hotových peněz a bezhotovostními převody, které převládají.

Tuzemský bezhotovostní platební styk je obvykle organizován tak, že jednotlivé banky mají svůj účet u clearingové banky /u nás tuto funkci plní ČNB/ a prostřednictvím těchto účtů jsou provedeny veškeré platby mezi jednotlivými bankami, resp. klienty těchto bank.

V rámci mezinárodního platebního styku provádějí banky tyto platby buď prostřednictvím mezinárodních zúčtovacích systémů nebo prostřednictvím vzájemných účtů a sice:

          nostro účtů – je to v podstatě běžný účet, který má banka otevřený u jiné banky

          loro účtů – jsou naopak účty, které daná banka vede pro jiné banky

K provedení plateb nabízejí banky svým klientům zejména: příkazy k úhradě a inkasu, šeky, platební karty, dokumentární akreditivy a inkasa.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test