3.2.2.2 Vkladové bankovní produkty 

Pro banku představují cizí kapitál, v bilanci jsou na straně pasiv a banka vystupuje v roli dlužníka. Za základní produkty lze považovat:

-          vklady

Jedná se zejména o vklady na viděnou, termínované a úsporné vklady.

-          emisi bankovních dluhopisů

Zahrnují celou škálu dluhopisů, lišících se splatností, úročením, obchodovatelností atd.

       -      speciální vkladové produkty

Jedná se např. o stavební spoření, emisi hypotéčních zástavních listů atd. Upravuje je speciální režim.

Než si roztřídíme jednotlivé vkladové produkty, povíme si o jejich pojištění. Tak tedy veškeré korunové bankovní vklady na jméno, splňující požadavky zákona o bankách, jsou v zájmu stability bankovního sektoru pojištěny ze zákona na 90 % nominální hodnoty vkladu (včetně připsaných úroků). Nejvýše ale do nominální hodnoty vkladu v částce 440 000 Kč, od 1.1.2002 do výše 875 000 Kč (čili 25 000 EUR).

předcházející strana     obsah     následující strana                       test