50.3 Krize

   Krize (recese, pokles agregátní nabídky i poptávky) - poptávka se zcela zabrzdila, firmy mají problémy s prodejem, krachují, zvyšuje se nezaměstnanost, lidé mají existenční problémy, i ti co mají práci raději spoří a neutrácí, což krizi ještě prohlubuje.

   Tato fáze hospodářského cyklu přichází po fázi vrcholu.

   Výkonnost ekonomiky (reálný produkt) klesá, vrací se k potenciálnímu produktu, ovšem zde se většinou nezastaví a řetězovou reakcí bankrotů se výkonnost ekonomiky dostává pod potenciální produkt. Příliv zahraničního kapitálu se zpomaluje nebo zcela ustává, stejně tak příliv zahraničních pracovních sil.

   V pokročilém stádiu krize již ekonomika nedokáže plně využít své zdroje (výrobní faktory) a dostává se pod hranici svých produkčních možností. 

   Tzv. Okunův zákon říká: "Každá dvě procenta poklesu skutečného HDP vůči potenciálnímu HDP znamenají zvýšení nezaměstnanosti o jedno procento".

   Zastánci Keynesiánských teorií doporučují v tomto období státu (vládě) aktivními zásahy na straně poptávky (vyšší výdaje ze státního rozpočtu) podporovat ekonomiku, aby pokles výroby s následnými sociálními otřesy nebyl tak dramatický. Stát však v období krize má nižší příjmy (firmy nemají z čeho platit daně z příjmu, málo se prodává a malý je i výnos nepřímých daní, objem mezd je nižší a s tím také objem sociálního pojištění), proto vyšší výdaje je stát schopen krýt jedině na základě schodku (zadlužení) státního rozpočtu. To má řadu rizik a negativních dopadů.

předchozí strana    obsah      následující strana