13  Využití ukazatele hrubý domácí produkt HDP

Využití HDP

   slouží k měření výkonnosti ekonomiky, proto je jedním z nejvýznamnějších makroekonomických agregátů,

   je to ukazatel toku (tedy dvourozměrný), vyjádřený v penězích. Z toho také vyplývají některá úskalí jeho sledování. Peníze mohou mít v různých obdobích různou hodnotu díky inflaci, proto musíme pro srovnatelnost HDP v různých obdobích používat nikoliv běžné (aktuální) ceny daných období, ale zvolíme si tzv. stálé ceny (ceny vybraného období), na které přepočítáme veškeré ostatní ceny jiných období (HDP z let 1995, 1996, 1997 musíme přepočítat podle cen  zvoleného roku - například zvolíme rok 1995). HDP vyjádřený ve stálých cenách nazýváme reálný HDP a při běžných cenách hovoříme o nominálním HDP.

   ukazatel HDP se používá především v Evropě, v USA preferují ukazatel HNP. Oba ukazatele však lze snadno vzájemně přepočítávat, jsou tedy srovnatelné,

HDP se používá i pro mezinárodní srovnání. Tam však používáme kvůli srovnatelnosti spíše ukazatel HDP/obyvatele, popřípadě paritu kupní síly (čistý národní produkt na obyvatele). Určitý problém v mezinárodním srovnání činí výkyvy kurzů přepočtu měn.

 

předchozí strana    obsah      následující strana            test