13  Využití ukazatele hrubý domácí produkt HDP

Využití HDP

   slouží k měření výkonnosti ekonomiky, proto je jedním z nejvýznamnějších makroekonomických agregátů. POZOR: ukazatel HDP neměří ani štěstí, ani spokojenost ani jiné charakteristiky emočního naladění obyvatel dané země, změří pouze to, co daná země za sledované období vyrobila - i to je ale velmi důležitá informace nejen pro ekonomy;

   je to ukazatel toku (tedy změny za určité období, obvykle čtvrtletí, popoletí nebo rok), vyjádřený v penězích. Z toho také vyplývají některá úskalí jeho sledování. Peníze mohou mít v různých obdobích různou hodnotu díky inflaci, proto musíme pro srovnatelnost HDP v různých obdobích používat nikoliv běžné (aktuální) ceny daných období, ale zvolíme si tzv. stálé ceny (ceny vybraného období), na které přepočítáme veškeré ostatní ceny jiných období (HDP z let 2018, 2017, 2016 a 2015 musíme přepočítat podle cen  zvoleného roku - statistický úřad zvolí například rok 2015). HDP vyjádřený ve stálých cenách nazýváme reálný HDP a při běžných cenách hovoříme o nominálním HDP.

   ukazatel HDP lze snadno přepočítat na ukazatel HNP (liší se o tzv. čistý příjem z majetku v zahraničí Net Propety Income from Abroad NPIA), jsou tedy srovnatelné,

HDP se používá i pro mezinárodní srovnání. Tam však používáme kvůli srovnatelnosti spíše ukazatel HDP/obyvatele, popřípadě paritu kupní síly. Určitý problém v mezinárodním srovnání činí výkyvy kurzů přepočtu měn.

 

předchozí strana    obsah      následující strana            test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.