45. Multiplikátor daňový 

Vedle multiplikátoru státních výdajů (e) existuje i multiplikátor daňový(t), který říká o kolik se zvýší konečný produkt, pokud daně klesnou o jednotku (jednu korunu, dolar, euro, atd.). Snížení daní zlepšuje disponibilní důchod daňových subjektů (domácností, firem). Vyšší disponibilní důchod však tyto subjekty celý neutratí, nespotřebují C (nerealizují jako poptávku po statcích a službách), ale část si ponechají jako úspory S.

Platí  C + S = 1

                                                b           b
  daňový multiplikátor t = ---------- = --------- = e - 1
                                              1 - b         a

Daňový multiplikátor je přímo úměrný meznímu sklonu ke spotřebě a nepřímo úměrný meznímu sklonu k úsporám.

   Daňový multiplikátor je nižší než multiplikátor státních výdajů. Chceme-li podpořit růst produktu (HDP) je proto účinnější politika vyšších státních výdajů než politika snižování daní.

Tuto teorii podporují Keynesiánci.

předchozí strana    obsah      následující strana                 test