44. Multiplikátor státních výdajů

Multiplikátor státních výdajů (e) udává, o kolik se zvýší produkt (HDP), jestliže se rozpočtové výdaje zvýší o jednotku (jednu korunu, dolar, euro atd.). Než se pustíte do následujících matematických úvah, připomeňte si, z čeho se skládají státní výdaje (podstatná část slouží jako transfery obyvatelstvu a mzdy státního sektoru - úřadů. škol, zdravotnictví, tedy příjmy domácností).

   Multiplikátor státních výdajů značíme (e) a je totožný s koeficientem efektivnosti investic (k)

                         1                       1            1
e = ------------------------------------- = --------- = ---------  
Čím je nižší sklon k úsporám, tím je vyšší účinnost státních výdajů na HDP.
       mezní sklon k úsporám     1 - b         a

                                                       ΔS (přírůstek úspor)
kde mezní sklon k úsporám = a = ----------------------------------
                                                       ΔY (přírůstek produktu)

                                                                 ΔC (přírůstek spotřeby)
     mezní sklon ke spotřebě = b = 1 - a = ------------------------------------
                                                                 ΔY (přírůstek produktu)

Zároveň platí, že disponibilní osobni důchod domácností (to, co mohou utratit jako strana agregátní poptávky a tak stimulovat rozvoj ekonomiky) se skládá ze spotřeby (C Consumption) a úspor (S Savings).
      C  +  S = 1
a zjednodušeně předpokládáme, že úspory jsou totožné s investicemi (domácnosti si uloží úspory u bank a ty je ihned půjčí firmám ve formě úvěrů).

předchozí strana    obsah      následující strana          test