47.1 Modely dosažení makroekonomické rovnováhy

Jednotlivé ekonomické školy se liší ve svých názorech, jak dosáhnout ekonomické rovnováhy.

  Klasický model

  • tržní mechanismus je sám schopen zajistit rovnováhu ekonomiky při plném využití zdrojů;
  • státní regulací agregátní poptávky nelze ovlivnit velikost produktu a stupeň zaměstnanosti. Regulace má vliv pouze na úroveň cen.

  Keynesiánský model

  • tržní mechanismus zajistí rovnováhu ekonomiky, ale nemusí to být při plném využití výrobních faktorů;
  • stát je schopen regulací agregátní poptávky pomoci tržnímu mechanismu dosáhnout rovnováhy při plném využití zdrojů.

  Neokeynesiánský model

  • souhlasí se závěry klasického modelu pro dlouhodobý horizont. U krátkodobého horizontu doporučuje použít pouze za situace, kdy jsou plně využity výrobní faktory (tedy nikoliv v době krize).
  • souhlasí s doporučeními keynesiánského modelu pro krátký horizont v době, kdy nejsou plně využívány výrobní faktory.

 předchozí strana    obsah      následující strana