47. Ekonomická rovnováha

Pokud může a dovede národní ekonomika vyrobit tolik a v takové struktuře, kolik sama spotřebuje (agregátní nabídka se rovná agregátní poptávce), je v ekonomické rovnováze. Sledujeme-li individuální a dílčí trhy, můžeme říci, že ekonomická rovnováha je souladem nabídky a poptávky na všech trzích.  

Je zákonité, že ekonomika se snaží dostat do stavu rovnováhy, protože je pro ni nejefektivnější (zákony trhu), ovšem v praxi dochází k řadě větších či menších výkyvů a změn rovnovážného stavu, které vedou k cyklickému kolísání hospodářství (viz hospodářský cyklus). Základní příčiny nerovnováhy:

      provázanost ekonomiky a procesů v ní probíhajících na straně jedné,
      nezávislé rozhodování jednotlivých subjektů ekonomiky.

Dochází ke dvěma základním možným odchylkám:

      agregátní poptávka převyšuje agregátní nabídku,  
      převis agregátní nabídky nad agregátní poptávkou.

Základní otázka, která trápí ekonomy i politiky je, zda stát má aktivně zasahovat do průběhu hospodářského cyklu, či ponechat vývoj samoregulačním tržním mechanismům. Zde jednotlivé ekonomické školy dávají odlišné modely řešení.

Hlavní projevy nerovnováhy:

předchozí strana    obsah      následující strana          test