48. agregátní poptávka převyšuje nabídku

Pokud agregátní poptávka převyšuje agregátní nabídku, je to stav podezřelý, protože strana poptávky má více peněz, než je na trhu zboží a toho lze dosáhnout 

    inflačním znehodnocením peněz nebo 
    poptávající si peníze půjčili a chtějí spotřebovávat na dluh (domácnosti, firmy nebo stát tak utrácejí dopředu svou budoucí produkci, své budoucí příjmy). 

Sami vidíte, že uvedený popis signalizuje problémy a skrývá v sobě rizika předlužení a finančního krachu. Tento stav může dočasně stimulovat rozvoj ekonomiky (pokud je poptávka, firmy mohou více vyrábět a prodávat), protože je však založen na nezdravém principu (inflační peníze deformují ekonomické vztahy), ze střednědobého a dlouhodobého hlediska má  převis agregátní poptávky nad agregátní nabídkou negativní dopady na hospodářství. Jestli vás tato myšlenka zaujala, vězte, že je jádrem diskusí nad přijatelností či nepřijatelností schodku (dluhu) státního rozpočtu a mnohé učené hlavy diskutují nad podmínkami, za kterých je tento dluh pro ekonomiku ještě přijatelný.

předchozí strana    obsah      následující strana           test