50.1 Expanze

Expanze (rozvoj, konjunktura, rozmach poptávky i nabídky) - domácnostem i firmám se daří, rostou zisky i platy, roste spotřeba statků a služeb, stát dostává více daní, takže může také více investovat.Všechny tři makroekonomické subjekty tedy mají vyšší příjmy(strana agregátní nabídky) a mohou je utrácet (strana agregátní poptávky).

     Dokud firmy reálně odhadují vývoj trhu a potenciální poptávku, nedochází k disproporcím.

     V určitém okamžiku se však konjunkturně rozběhnuté firmy odpoutají od reálně dosažitelné poptávky, investují do rozvoje výroby a vytváří výrobní kapacity a zásoby zboží, které už strana poptávky není schopná absorbovat a přichází fáze vrcholu.

 předchozí strana    obsah      následující strana