2 Makroekonomické veličiny

Makroekonomie zkoumá  ekonomiku jako celek, proto nás budou zajímat souhrnné veličiny (celého státu), které nazýváme agregované veličiny (makroekonomické agregáty). Z mikroekonomie znáte pojmy poptávka a nabídka, zde nás však bude zajímat

 agregátní poptávka - souhrn všech poptávek v celém státě. Poptávku mohou tvořit domácnosti (poptávka po spotřebních statcích a službách), ale i firmy (poptávka po výrobních prostředcích, materiálu, poptávka po práci, poptávka po zápůjčním kapitálu). Na straně poptávky vystupuje i stát (poptávka po práci učitelů, zdravotníků, úředníků státní správy, poptávka po budovách pro úřady, poptávka po stavbě dálnic apod.). V neposlední řadě je důležitá i poptávka ze zahraničí.

   agregátní nabídka - souhrn všech nabídek v celém státě. Nabídku tvoří domácnosti (nabízí svou práci na trhu práce, své úspory zhodnocují na finančních trzích, kde se mění v kapitál apod.), firmy (nabízí zboží), a také stát (zajišťuje vzdělávání, ochranu majetku a zdraví, ochranu státu apod. - hovoříme o veřejných statcích, za které ovšem občan neplatí, nebo platí netržní cenu). I nabídka do zahraničí je důležitá (do zahraničí nabízíme například produkci automobilového průmyslu a řady dalších).

Všimněte si, že každý z makroekonomických subjektů stojí jak na straně poptávky, tak nabídky. Zákon zachování hmoty musí platit i v ekonomice a subjekt, chce-li utrácet (mít poptávku), musí někde získávat peníze (něco nabízet).

My se naučíme některé základní makroekonomické ukazatele - národní a domácí produkt, míra nezaměstnanosti, míra inflace apod.

předchozí strana    obsah      následující strana        test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.