50.2  Vrchol

   Vrchol (převis agregátní nabídky nad agregátní poptávkou) - firmy pořád ještě produkují vysokým tempem nové statky a služby, ovšem strana poptávky už začíná zaostávat.

   Tato fáze hospodářského cyklu nastává po fázi expanze, konjunktury.

   Dosahovaný reálný produkt většinou převyšuje potenciální produkt.

   Ekonomika jako celek se zde již většinou nachází za hranicemi svých produkčních možností, dodatečné zdroje (výrobní faktory) získává vně ekonomiky (ze zahraniční), čímž se zvyšuje riziko přehřátí a následné hospodářské krize, deprese.

předchozí strana    obsah      následující strana