53. Inflace tažená poptávkou

  Inflace tažená poptávkou – proces zvyšování inflace má v tomto případě následující průběh:

  1. Na trhu je více agregátní poptávky (domácnosti, firmy a vláda chtějí více utrácet) při stejném objemu agregátní nabídky (výroba statků a služeb firmami ekonomiky). 

  2. Zvýšená poptávka vyvolá růst cen agregátní nabídky

  3. Zaměstnanci (poptávka) proto budou volat po dalším zvýšení mezd

  4. Tím se zvýší náklady firem a dojde k novému zdražení na straně nabídky ...

a už se rozbíhá tzv. inflační spirála.

Hlavní příčiny poptávkové inflace

   stát vydá více peněz ze státního rozpočtu, než má příjmy. To vede ke schodku (dluhu) státního rozpočtu;  
   investiční boom - firmy mají tendenci přehnaně investovat při očekávaném růstu ekonomiky a tak poptávka po stavebních pracích a technologiích výrazně předčí nabídku;
   mzdové požadavky - odbory tlačí na větší růst mezd než odpovídá produktivitě práce;
   daně - snížení daní vede ke zvětšení objemu koupěschopné poptávky;
   importované inflace - vyšší ceny dovozového zboží inspirují konkurenční tuzemské firmy, aby taky zdražovaly; pokud vyšší ceny importovaných surovin (např. ropa) se promítají do nákladů a cen tuzemských firem, hovoříme o inflaci tažené nabídkou.

předchozí strana    obsah      následující strana              test