121 Test 

Otázky:

 1. V následujícím výčtu odlište, kdo je podnikatel:

 • řezník pracující ve firmě Kostelecké uzeniny

 • autoopravář František Novák, živnostník

 • lékař pracující v soukromé praxi

 • daňový poradce

 • pracovník finančního úřadu

 • pracovník živnostenského úřadu

 • učitel

 • pracovník společnosti s ručením omezeným

 • akciová společnost

 • státní podnik

 • družstvo


 Odpovědi:

 1. Podnikatelé jsou označeni barevně:

 • řezník pracující ve firmě Kostelecké uzeniny (zaměstnanec není podnikatel)

 • autoopravář František Novák, živnostník

 • lékař pracující v soukromé praxi (podniká na základě jiného oprávnění než živnostenského, zdravotní úkony mu proplácí zdravotní pojišťovny jeho pacientů)

 • daňový poradce (podniká na základě jiného oprávnění než živnostenského, jeho služby hradí firma, která si ho objednala)

 • pracovník finančního úřadu (úředník státu nepodniká, dostává od státu mzdu)

 • pracovník živnostenského úřadu (úředník státu nepodniká, dostává od státu mzdu)

 • učitel (obecně jsou učitelé zaměstnanci státu  nebo privátních vzdělávacích institucí - nejsou podnikatelé. Někteří učitelé však mohou učit i na základě živnostenského oprávnění - výuka jazyků, výuka řízení motorových vozidel apod. - pak jsou podnikatelé).

 • pracovník společnosti s ručením omezeným (zaměstnanec není podnikatel)

 • akciová společnost  (právnická osoba - podnikatel)

 • státní podnik (právnická osoba - podniká s majetkem svěřeným státem, speciální zákon o státním podniku).

 • družstvo (právnická osoba - podnikatel).

  


předcházející test    obsah    následující test         zpět na stránku výuky