222. Přeměny obchodních společností

    Obchodní společnosti mohou být přeměněny (to znamená, že pokračují dále v podnikatelské činnosti, ovšem v jiné podobě):

a) fúzí (sloučení dvou či více firem do jedné),

b) změnou právní formy,

c) rozdělením (z jedné firmy vzniknou dvě či více právně samostatných firem).

Za zvláštní formu fúze se považuje nepřátelské převzetí.

 

Přeměny společností jsou v zákoně velmi podrobně definovány, aby nedošlo k poškození zájmů jednotlivých společníků a věřitelů společnosti.

předcházející strana     obsah     následující strana                    test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.