222. Přeměny obchodních společností

    Společnosti mohou být přeměněny (to znamená, že pokračují dále v podnikatelské činnosti, ovšem v jiné podobě):

a) fúzí (sloučení dvou či více firem do jedné),

b) převodem  jmění na společníka  nebo

c) rozdělením (z jedné firmy vzniknou dvě či více právně samostatných firem).

Za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti.

 

Přeměny společností jsou v obchodním zákoníku velmi podrobně definovány, aby nedošlo k poškození zájmů jednotlivých společníků a věřitelů společnosti.

předcházející strana     obsah     následující strana                    test