222 Test

Otázky:

  1. Jaký je rozdíl mezi fúzí a akvizicí firem?

  2. Co je to změna právní formy obchodní společnosti?

Odpovědi:

  1. Fúze znamená sloučení dvou firem, které jsou v podstatě v partnerském vztahu. Fúze je formou přeměny společnosti. Jiná situace nastává v případě akvizice, kdy zpravidla větší firma koupí a pohltí menší firmu. Pro větší firmu se nejedná o přeměnu společnosti (pouze koupila dceřinou firmu) a pro menší firmu akvizice znamená buď zrušení, nebo zachování v původní podobě, ovšem se změněným vlastníkem (přeměna společnosti).

  2. Změna právní formy obchodní společnosti znamená přeměnu například z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným. Při takové přeměně musí společníci respektovat podmínky pro novou formu společnosti ( v tomto případě by tedy museli složit základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč a založit rezervní fond). Změnila by se samozřejmě i jejich forma ručení za závazky společnosti (u veřejné obchodní společnosti za závazky ručili neomezeně i osobním majetkem, kdežto u s.r.o. ručí omezeně do výše vkladů).

předcházející test     obsah     následující test              zpět na stránku výuky