Obchodní zákoník

  Základní pojmy

   Hospodářská soutěž

  Obchodní společnosti

Zakládání obchodních společností

Přeměny obchodních společností

Ukončení podnikání obchodních společností

  Rysy obchodních společností

  Rozdělení obchodních společností

            Veřejná obchodní společnost

            Komanditní společnost

            Společnost s ručením omezeným

          Společnost s ručením omezeným

          Orgány s.r.o.

             Akciová společnost

          Akciová společnost

          Akcie

          Orgány akciové společnosti

  Družstvo

Družstvo

Orgány družstva


zpět na obsah PRÁVNÍ PODMÍNKY PODNIKÁNÍ