24 Veřejná obchodní společnost - v.o.s.

  • v.o.s. mohou založit nejméně dva společníci /na rozdíl např. od s.r.o., kde může být jen jediný společník/

  • společníci musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti /viz živnostenský zákon/

  • na rozdíl od ostatních typů obchodních společností není nutno při vzniku v.o.s. skládat základní kapitál

  • společníci ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem

  • práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou

  • zisk i ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem

  • statutárními orgány jsou všichni společníci /spol.smlouvou možno upravit/

  • platí zákaz konkurence – společním nesmí podnikat v předmětu podnikání společností /bez svolení ostatních/                                                                     


předcházející strana    obsah    následující strana                   test