24 Veřejná obchodní společnost - v.o.s.

  • v.o.s. mohou založit nejméně dva společníci (na rozdíl např. od s.r.o., kde může být jen jediný společník);

  • společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech prohlášen konkurz;

  • společníci musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (viz živnostenský zákon)

  • není nutno při vzniku v.o.s. skládat základní kapitál;

  • společníci ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem neomezeně a solidárně;

  • práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou;

  • zisk i ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem;

  • statutárními orgány jsou všichni společníci (společenská smlouva může upravit jinak).

  • platí zákaz konkurence – společník nesmí podnikat v předmětu podnikání společností nestanoví-li společenská smlouva jinak.                                                                     


předcházející strana    obsah    následující strana                   test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.