24 Test

Otázky:

  1. Představte si situaci, kdy v.o.s. založí dva společníci, z nichž jeden má osobní majetek 2 miliony (rodinný dům se zahradou) a druhý má osobní majetek v hodnotě 10.000 (bydlí na ubytovně a má osobní oblečení a televizi). Jejich v.o.s. zkrachuje a zůstanou dluhy ve výši 20. 000 Kč. Jak tyto dluhy uhradí?

  2. Jiná modelová situace - prosperující v.o.s. má tři společníky. Jeden z těchto společníků však současně  podniká jako fyzická osoba a není úspěšný - na jeho majetek je uvalen konkurz. Co to má za následek?

Odpovědi:

  1. Asi teď říkáte, že oba společníci uhradí ztrátu stejnou měrou, tedy každý 10.000 Kč.Věřitelé však na to mají jiný názor - oba společníci ručí solidárně (každý vším co má), tzn. věřitel může chtít uhradit celý dluh po kterémkoliv ze společníků a je pak následnou věcí dohody mezi společníky, aby se podělili. V tomto případě tedy věřitelé půjdou určitě za movitějším z majitelů a budou chtít úhradu celých 20.000 s tím, že pokud tak neučiní, exekučně mu zabaví dům. Naděje, že dostanou nějaké peníze od druhého společníka jsou minimální - kde nic není, ani čert nebere, říká staré české přísloví. Pokud by naléhali, ať prodá televizi, v zastavárně či bazaru za ni nedostane více než tři tisíce. Tedy pozor - solidární ručení neznamená "všichni stejně". Být bohatý je někdy nevýhodou (máte co ztratit).

  2. Poněvadž společníci v.o.s. ručí i osobním majetkem, je konkurz na majetek jednoho ze společníků důvodem pro zrušení společnosti. V tomto případě vůbec není rozhodující, že v.o.s. prosperuje a kvete. Při zrušení dojde k vypořádání společníků (každý dostane vyplacen svůj podíl), bankrotující společník tak získá peníze na splacení svých dluhů jinde a ostatní dva mohou v.o.s. založit znovu. Je to ovšem velmi nepříjemné a složité a u zákazníků v.o.s. to může vyvolat negativní reakce a jejich odchod.

předcházející test     obsah     následující test               zpět na stránku výuky