25 Komanditní společnost - kom. spol. - k.s.

 • k.s. je zakládána minimálně dvěma společníky - alespoň jeden komanditista a alespoň jeden komplementář:

    komanditisté - vkládají do základního kapitálu vklad určený společenskou smlouvou , za závazky spol. ručí do výše  nesplaceného vkladu zapsaného u obchodního rejstříku. Tedy pokud splatí celý vklad již dále neručí za závazky společnosti.                         

    komplementáři - ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem
                               - nevkládají vklad do základního kapitálu
                               - obchodně vedou a řídí společnost
                               - musí splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti

 • práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou

 • statutárním orgánem k.s. jsou komplementáři

 • zisk se dělí mezi komplementáře a společnost, kde si jej po zdanění komanditisté podělí podle podílů dle spol.smlouvy

 • ztráta se dělí rovným dílem mezi komplementáře

 • zákaz konkurence neplatí pro komanditista.


předcházející strana    obsah    následující strana                   test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.