26 Společnost s ručením omezeným - spol. s r.o. - s.r.o.

 • základní kapitál je tvořen vklady společníků

 • společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených částí vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů ručení zaniká.

 • s.r.o. může být založena jednou osobou, tato s.r.o. nemůže být jediným zakladatelem jiné společnosti

 • výše základního kapitálu je nejméně 200 000 Kč

 • minimální výše vkladu společníka je 20 000 Kč

 • práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou

 • podíl společníka se určuje podle výše vkladu a jeho poměru k celkovému základnímu kapitálu

 • obchodní podíl je možno převést na jinou osobu , je také možno jej dát do zástavy

 • převody podílu a jeho zástavu je možno provést jen se souhlasem valné hromady

 • obchodní podíl se dědí

 • zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů


předcházející strana    obsah    následující strana                       test