25 Test

Otázky:

  1. Jaký je rozdíl v postavení komplementářů a komanditistů v komanditní společnosti.

Odpovědi:

  1. Komplementáři bývají iniciátory založení komanditní společnosti - mají podnikatelské nápady, ale nemají na ně peníze. Komanditisté zase nemají nápady, mají peníze nebo nemovitý či movitý majetek a chtějí jej rozmnožovat. Komplementáři tedy vkládají do společnosti své nápady, manažerské zkušenosti, kontakty a svou práci, kdežto komanditisté jsou v pasivní roli, na samotném dění ve firmě se nezúčastňují, pouze jednou za čas zkontrolují, jak jejich peníze vydělávají. Co se týká ručení za závazky společnosti - tyto závazky domlouvají komplementáři, je proto fér, aby za ně ručili i osobním majetkem. Komanditisté osobním majetkem neručí, mohou přijít maximálně o své vklady do společnosti (není-li společenskou smlouvou výslovně stanoveno, že se určitou měrou podílejí i na úhradě ztrát). Dělení zisku je v této společnosti zajímavé - nejdříve se rozdělí zisk na část připadající na komplementáře a na část připadající na komanditisty. Tento poměr je určen společenskou smlouvou. Teprve pak se dělí v druhém kole mezi sebou komplementáři většinou stejným dílem a komanditisté podle výše vkladu. Z daňového hlediska je dělení zisku ještě zajímavější - komplementáři v něm vystupují jako fyzické osoby a jejich podíly podléhají pouze zdanění daní z příjmu fyzických osob (i když k.s. je právnickou osobou). Komanditisté však své podíly musí nejprve zdanit daní z příjmu právnických osob, teprve pak se rozhodují, jestli si tyto zdaněné podíly ponechají pro osobní potřebu (a tedy ještě zdaní daní z příjmu fyzických osob) nebo je nechají ve společnosti na rozšíření podnikání a investice.

předcházející test     obsah     následující test              zpět na stránku výuky