261 Orgány společnosti s ručením omezeným

Orgány společnosti s ručením omezeným jsou:

valná hromada

  • nejvyšší orgán společnosti

  • schvaluje účetní závěrky, dělení zisku, úhrady ztrát, stanovy, změny výše kapitálu

  • určuje jednatele

  • jednatel je povinen svolat valnou hromadu nejméně jednou za rok, o svolání mohou požádat také společníci  

jednatelé

  • jsou statutárním orgánem společnosti

  • vykonávají obchodní vedení společnosti

  • pro jednatele platí zákaz konkurence

dozorčí rada

  • není povinná, ustanovuje se stanoví-li tak společenská smlouva

  • dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví

  • členem dozorčí rady nemůže být jednatel a na členy rady se vztahuje zákaz konkurence


předcházející strana    obsah    následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.