261 Orgány společnosti s ručením omezeným

Orgány společnosti s ručením omezeným jsou:

valná hromada

 • nejvyšší orgán společnosti

 • schvaluje účetní závěrky, dělení zisku, úhrady ztrát, stanovy, změny výše kapitálu

 • určuje jednatele a dozorčí radu, likvidátora

 • rozhoduje o vyloučení společníka, fúzích, změnách spol.smlouvy je tvořena všemi společníky a každý má jeden hlas za každých 1 000 Kč svého vkladu

 • rozhoduje se alespoň prostou většinou přítomných společníků

 • jednatel je povinen svolat valnou hromadu nejméně jednou za rok, o svolání mohou požádat také společníci  

jednatelé

 • jsou statutárním orgánem společnosti

 • vykonávají obchodní vedení společnosti

 • pro jednatele platí zákaz konkurence

dozorčí rada

 • ustanovuje se stanoví-li tak společenská smlouva / na rozdíl od a.s., kde je povinná/

 • dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví

 • členem dozorčí rady nemůže být jednatel a na členy rady se vztahuje zákaz konkurence


předcházející strana    obsah    následující strana                       test