261 Test

Otázky:

  1. Může si dát s.r.o. do svých stanov, že společníci musí chodit na valnou hromadu povinně ve smokingu a s cylindrem?

  2. Jaký je vztah mezi valnou hromadou a jednatelem?

  3. Musí být povinně ustavena dozorčí rada? Kdo jsou její členové?

Odpovědi:

  1.  Co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Stanovy každé obchodní společnosti jsou jen a jen její vnitřní záležitostí - pokud tedy neporušuje některý zákon (například o hanobení rasy a národa), může se klidně rozhodnout pro specifickou formu firemního obleku. Představte si to jako vnitřní pravidla organizace - skauti také mají vnitřní předpisy pro své oblečení a normy svého chování. Dovedu si docela dobře představit firmu prodávající skotskou whisky, které se bude scházet jednou ročně na slavnostní valné hromadě oblečena ve skotském národním obleku. Toto je samozřejmě formální stránka - záměrně uvádím poněkud přehnaný příklad proto, abyste si uvědomili obrovské pravomoci, které valná hromada schvalující stanovy má. Co valná hromada odhlasuje, byť by to byl sebevětší nesmysl, neodporuje-li to zákonům, pak to platí. Je to obrovský nástroj v rukou  rozhodujících společníků. Tato charakteristika platí dvojnásob u akciové společnosti, která může mít ještě podstatně více společníků s rozličnými zájmy.

  2. Valná hromada je schůze vlastníků - ta neřeší problémy typu, že dnes nedovezli do kantýny rohlíky a Vokurka si stěžoval, že mu rachotí stroj. Vlastníky zajímá výsledek podnikání - tedy zisk (resp. ztráta). Za řízení chodu společnosti odpovídá jednatel (jednatelé). Pokud jsou zisky malé, valná hromada může učinit personální opatření jmenováním jiného jednatele (jednatelů). Kuriózní situace nastane v případě, kdy jednatel je sám jediným vlastníkem a jediným účastníkem valné hromady s hlasovacím právem. Ovšem i on má možnost najmout si placeného manažera a pověřit ho jednatelstvím.

  3. U společnosti s ručením omezeným není dozorčí rada povinným orgánem. U větších s.r.o. však bývá ustavena a má především kontrolní funkci (chrání zájmy majitelů). Členem dozorčí rady nemusí být jen společníci nebo zaměstnanci firmy, ale i lidé z jiných organizací, například zástupce banky, která poskytuje úvěry firmě, zástupce města, pokud firma provádí veřejné zakázky pro město apod.

předcházející test     obsah     následující test             zpět na stránku výuky