26 Test

Otázky:

  1. Jak ručí za závazky společnosti společníci společnosti s ručením omezeným?

Odpovědi:

  1.  Společníci ručí omezeně - v praxi to znamená, že každý společník je povinen doplatit svůj doposud plně nesplacený vklad i v případě, že společnost už stačila zbankrotovat. To však ještě nestačí - dle novely obchodního zákoníku platí, že společníci jsou povinni doplatit i nesplacené vklady jiného společníka, pokud on tak neučiní, a teprve následně po něm vymáhat zpětnou úhradu (princip solidárního ručení). Pokud tedy některý ze společníků uteče do Jižní Ameriky, ostatní společníci musí uhradit i jeho vklad, třebaže jejich naděje na vrácení těchto peněz se limitně blíží nule!

předcházející test     obsah     následující test        zpět na stránku výuky