271 Akcie

  • Akcie je cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře na podíl při řízení firmy, na zisku

  • mají listinnou nebo zaknihovanou podobu

  • mají jmenovitou hodnotu- např. 100, 1000 Kč atd.

  • je možno je převádět na jinou osobu

  • jsou vystaveny buď na jméno, nebo majitele

  • akcie na jméno mohou mít omezenou převoditelnost, práva s nimi spojená může vykonávat jen akcionář zapsaný v seznamu akcionářů firmy. K převodu na jinou osobu je obvykle třeba souhlas společnosti.

  • akcie na majitele mají neomezenou převoditelnost, práva s nimi spojená vykonává ten, kdo je momentálně drží

  • akcie je předmětem dědictví

  • akcie na sebe váže právo hlasovací pro valné hromady – stanovy určí počet hlasů spojených s akcií


předcházející strana    obsah    následující strana                      test