271 Akcie

  • Akcie je cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře

  • mají listinnou nebo zaknihovanou podobu

  • mají jmenovitou hodnotu- např. 100, 1000 Kč atd.

  • je možno je převádět na jinou osobu

  • jsou vystaveny buď na jméno, nebo majitele

  • akcie je předmětem dědictví

  • akcie na sebe váže právo hlasovací pro valné hromady – stanovy určí počet hlasů spojených s akcií

  • dalším právem spojeným s akcií je právo na podíl na zisku (dividendu)

  • v případě ukončení činnosti má majitel akcie právo na podíl na likvidačním zůstatku.


předcházející strana    obsah    následující strana                      test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.