271 Test

Otázky:

  1. Co jsou to zaměstnanecké akcie?

  2. Existují akcie bez hlasovacího práva?

  3. Jaký je rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní cenou akcie?

Odpovědi:

  1.  Zaměstnanecké akcie jsou specifickou formou akcií, které může akciová společnost při zakládání vyčlenit pro své zaměstnance - mají je stimulovat k vyšším výkonům (pocit, že pracují na svém) a zároveň mohou být určitou formou stabilizace kádrů. Zaměstnanci dostávají tyto akcie za zvýhodněnou cenu. Maximální objem zaměstnaneckých akcií činí 5% objemu emitovaných akcií. Zaměstnanecké akcie smí vlastnit pouze zaměstnanci, při rozvázání pracovního poměru je musí nabídnout firmě zpět k odkupu.

  2. Specifickou formou jsou i tzv. prioritní akcie - jejich majitel má přednostní právo na dividendu, díky tomu se však vzdává práva podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě). Pouze v případě nevyplacení dividend toto právo dočasně nabývá (do zaplacení dividendy).

  3. Nominální (nebo jmenovitá) hodnota akcie je dána při emisi (vydání) akcií a je na akcii napsaná (např. 100 Kč, 1000 Kč apod.). Jak však akciová společnost začne podnikat a vydělávat, hodnota společnosti se mění podle její úspěšnosti - tím stoupá i cena jejich akcií na akciových trzích (na burzách cenných papírů, mimoburzovní obchody). Reálná cena akcie dosažená při konkrétním obchodu se nazývá tržní cenou akcie. Tržní cena akcie může být vyšší než nominální hodnota, pokud však firma neprosperuje, může být i výrazně nižší než nominální hodnota. V extrémním případě může být tržní cena akcie nulová (podnik zbankrotoval, jeho akcie nemají reálnou cenu, nikdo je nekoupí). Na pohybech tržní ceny akcií (kurzu akcií) jsou založeny spekulativní obchody na burze.

předcházející test     obsah     následující test        zpět na stránku výuky