28 Družstvo

 • je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání

 • musí mít nejméně pět členu, nebo alespoň dvě právnické osoby

 • za porušení svých závazku ručí družstvo celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva

 • je možno ve stanovách určit členům družstva uhrazovací povinnost na krytí ztrát /max.3-násobek člen.vkladu/

 • základní kapitál je tvořen členskými vklady

 • výši členského vkladu určují stanovy a je stanovena pro všechny členy jednotně

 • základní kapitál musí být nejméně ve výši 50 000 Kč

 • členství v družstvu vzniká splacením členského vkladu, členství je možno převádět

 • práva a povinnosti členů jsou určena stanovami

 • členem může být právnická osoba a osoba fyzická od 15 let věku

 • funkční období členů všech orgánů družstva nesmí přesáhnout 5 let

 • zákaz konkurence platí pro členy představenstva a členy kontrolní komise


předcházející strana    obsah    následující strana                     test