28 Družstvo

 • je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání

 • musí mít nejméně 3 členy, fyzické nebo právnické osoby,

 • družstvo vede seznam svých členů;

 • za své závazky ručí družstvo celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva  

 • výše minimálního základního kapitálu není stanovena; členové vkládají do družstva základní členské vklady;

 • výši základního členského vkladu určují stanovy a je stanovena pro všechny členy jednotně

 • členství v družstvu vzniká splacením členského vkladu, členství je možno převádět

 • práva a povinnosti členů jsou určena stanovami,

 • orgány družstva:

  • nejvyšší orgán = členská schůze (schází se minimálně jednou ročně)

  • statutární orgán = představenstvo,

  • kontrolní orgán = kontrolní komise.

 • funkční období členů všech orgánů družstva nesmí přesáhnout 5 let

 • zákaz konkurence platí pro členy představenstva a členy kontrolní komise.


předcházející strana    obsah    následující strana                     test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.