281 Test

Otázky:

  1. Potřebujete znát účetnictví, když se stanete členy družstva?

  2. Kde jsou zakotvena základní práva a povinnosti členů družstva?

Odpovědi:

  1. Dobré by to určitě bylo. Minimálně byste však měli rozumět účetní závěrce - výkazům, na základě kterých na konci účetního období odsouhlasíte (nebo neodsouhlasíte) činnost řídícího orgánu družstva - představenstva. Tyto výkazy mají do deseti stran, což není taková hrůza, a jako na dlani zde uvidíte, jak se vašemu družstvu daří. Vzhledem k tomu, že do družstva vkládáte často nemalé peníze, stojí za to se o ně starat a nespoléhat jen na kontrolní komisi. Zdůrazňuji to proto, že do obchodních společností vstupují jako společníci podnikatelé, kteří si jsou vědomi svých rizik, ovšem do družstev vstupují často lidé, kteří o podnikání nic netuší, nevnímají, že se sami stávají podnikateli a mají pocit, že jim žádná rizika nehrozí.

  2. Ve stanovách družstva. Stanovy si vytváří každé družstvo samo a má také právo hlasováním členské schůze tyto stanovy měnit. To je družstevní demokracie.  Pokud se vám ve stanovách něco nelíbí, dejte na členské schůzi návrh na změnu (protože se o vašem návrhu bude hlasovat, je taktické dopředu zjistit názory většiny členů, jestli takový návrh má šanci na přijetí). Družstevník by neměl být pasivní - jen aktivní zájem může vést k lepšímu fungování družstva a růstu jeho hodnoty pro jeho členy. Je-li většina členů pasivních, představenstvo si s nimi dělá co chce. V družstvu je jiná situace než třeba v akciové společnosti, kde minoritní akcionář nemá mnoho šancí něco ovlivnit a stává se pouze pasivním rentiérem (příjemcem dividend) - v družstvu má každý člen stejný hlas jako třeba předseda - tady má družstevní demokracie smysl.

předcházející test     obsah     následující test             zpět na stránku výuky