28 Test

Otázky:

  1. Patří družstvo mezi obchodní společnosti?

  2. Je družstvo nezisková organizace?

  3. Co jsou to úvěrová a spořitelní družstva?

Odpovědi:

  1. Družstvo není obchodní společnost. Od obchodní společnosti se liší především tím, že počet jeho členů není pevný, ale proměnlivý - v průběhu činnosti družstva mohou přistupovat nebo odcházet členové. Podmínkou členství je vložení vkladu dle stanov družstva.

  2. Družstvo je podnikatelský subjekt - může tedy při své činnosti dosáhnout ztrátu, případně dokonce zbankrotovat. Zdůrazňuji to proto, že lidé znají bytová družstva a většina z nich žije v domnění, že se jedná o neziskové organizace. Z právního hlediska je družstvo podnikatelský subjekt a nese podnikatelská rizika. Nepěkného překvapení se pak dočkali například členové jednoho  bytového družstva, když investiční výstavbou podkrovních bytů se zadlužili a dostali do konkurzu - jejich byty byly součástí konkurzní podstaty a její správce je začal rozprodávat k uhrazení dluhu družstva - kdo chtěl svůj byt, musel si ho podruhé zaplatit. Družstevníci jako společníci družstva riskují celý svůj vklad do družstva. Měli by si tedy být vědomi svých práv a řádně kontrolovat hospodaření družstva a činnost představenstva. Základním kontrolním orgánem je zde kontrolní komise, ale jak vidět, i ta může selhat. Družstva se samozřejmě mohou věnovat rozmanitým formám podnikání - už jsme povídali o bytových družstvech, dále jsou výrobní družstva, zemědělská družstva, spotřební družstva (např. Jednota), a další.

  3. Specifickou formou družstevního podnikání jsou kampeličky, nebo-li spořitelní a úvěrová družstva. Lidé si je často pletou s bankami, ale to je zásadní omyl - banky musí mít ke své činnosti bankovní licenci a podléhají bankovnímu dozoru centrální banky (nad kampeličkami nemá centrální banka žádnou pravomoc); banky mají povinný základní kapitál minimálně 500 milionů Kč (většinou však mají základní kapitál výrazně vyšší - mají tedy dostatečné zdroje, aby mohly rozkládat rizika a optimálně investovat, aby zhodnotily vklady klientů a ještě vydělaly zisk), družstva mají základní kapitál výrazně nižší a nejsou schopné rozkládat efektivně rizika svého podnikání(měli by proto investovat opatrněji a tedy i s nižšími výnosy); banky smí poskytovat úvěry a služby komukoliv, kampeličky pouze svým členům. Vklady v bankách jsou ručeny státem, za vklady v kampeličkách stát neručí. Sektor družstevních záložen je u nás již druhým rokem ve významné krizi, protože nasliboval svým vkladatelům (členům družstev) vysoké úroky, na které si chtěl vydělat riskantními úvěrovými operacemi (a ty v řadě případů selhaly).

předcházející test     obsah     následující test           zpět na stránku výuky