61 Obecně prospěšná společnost – o.p.s. - od roku 2014 dle NOZ ústav

  • právnická osoba; od roku 2014 lze zakládat nově pouze tzv. ústav dle nového občanského zákoníku

  • poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby;

  • hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů nebo zaměstnanců

  • zakládá se zakladatelskou smlouvou

  • vzniká /podobně jako jiné práv.osoby/ zápisem do veřejného rejstříku - v tomto případě ale do rejstříku obecně prospěšných společností

  • jmění je tvořeno vklady zakladatelů, dary, dotacemi apod.


předcházející strana    obsah    následující strana                 test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.