62 Nadace a nadační fondy - od roku 2014 dle NOZ fundace

  • právnická osoba

  • účelové sdružení majetku /dle Občanského zákoníku/ pro dosahování obecně prospěšných cílů – tj. rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv, ochrana přírodního prostředí a památek, rozvoj vědy, vzdělávání, sportu atd.

  • majetek tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace

  • k dosahování svého účelu používá nadace výnos z nadačního jmění /nesmí používat samotné jmění/

  • nadační jmění musí být ve výši min. 500 000 Kč

  • nadace se zřizuje písemnou smlouvou mezi zřizovateli, nebo zakladatelskou listinou je-li zřizovatel jediný, je možno ji zřídit také závětí

  • nadace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku u rejstříkového soudu


předcházející strana    obsah    následující strana                test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.