212 Test

Otázky:

 1. Co si představíte pod pojmem hospodářská soutěž?

 2. Co je v hospodářské soutěži dovoleno?

 3. Uveďte příklady na jednotlivé druhy nekalé soutěže?

 4. Je trestné být monopolním výrobcem určitého zboží?

 5. Kdo sleduje vznik a podnikatelské aktivity monopolů?

Odpovědi:

 1. Konkurenční boj mezi firmami. 

 2. Vše co není zakázáno. Zakázána je nekalá soutěž a zneužívání monopolního postavení velkých výrobců na trhu.

 3. Příklady nekalé soutěže:

  - klamavá reklama - firma ve své reklamě uvádí nepravdivé skutečnosti (stalo se, že firma uváděla, že je akciovou společností a byla pouze sdružením, firma nesmí slibovat vlastnosti svých výrobků, které neexistují apod.).

   - klamavé označování zboží a služeb - nesmíte označit, že výrobek obsahuje diamantovou drť, pokud obsahuje drť skleněnou; nesmíte napsat, že výrobek prošel státní zkušebnou, pokud neprošel apod.

   - vyvolávání nebezpečné záměny - někteří výrobci dávají svým výrobkům záměrně stejný vzhled, který napodobuje konkurenci a zákazník se pak snadno zmýlí. Stejně tak nesmíte dát například mýdlu nebo osvěžovači vzduchu stejný vzhled, jako má jídlo (např. meruňka, citron), protože malé děti a lidé se zhoršeným zrakem si je snadno spletou a mohli by je sníst (což by ohrozilo jejich zdraví).

   - parazitování na pověsti podniku, výrobků a služeb - nesmíte pro své výrobky použít některou registrovanou značku jiného výrobce.

   - podplácení- nesmíte dát peněžitý či nepeněžitý úplatek, který by vás zvýhodnil například v soutěži o zakázku,

   - zlehčování - nesmíte pomlouvat konkurenci,

   - porušení obchodního tajemství - nesmíte odcizit obchodní tajemství jiné firmě (např. průmyslová špionáž),

   - ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí - nesmíte prodávat sprchu, která probíjí nebo keramický hrníček s glazurou obsahující těžké kovy. Stejně tak už jsou dnes zakázány freony jako hnací plyny do sprejů, které narušují ozónovou vrstvu Země.

 4. Být monopolním výrobcem není trestné - v praxi se setkáme z řadou monopolů (administrativní, přirozené apod.). Není dovolené monopolního postavení zneužívat - například monopolně vysoké ceny (zákazník nemůže koupit u konkurence), monopolně nízká cena (monopolní výrobce takto likviduje své slabší konkurenty, kteří nemohou dlouho dotovat ztrátovou výrobu).

 5. Úřad pro hospodářskou soutěž.

předcházející test     obsah     následující test             zpět na stránku výuky