221 Test

Otázky:

  1. Může začít podnikat obchodní společnost ještě před zápisem do obchodního rejstříku?

  2. Kdy může založit obchodní společnost jediný zakladatel?

  3. Co když obchodní společnost nestihne podat návrh na zápis do obchodního rejstříku před uplynutím zákonné lhůty 90 dní od založení?

  4. Při veřejném úpisu akcií se za okamžik založení považuje datum úpisu akcií nebo první valná hromada?

Odpovědi:

  1. Obchodní společnost může začít vstupovat do právních vztahů (včetně podnikatelských) teprve okamžikem zápisu do obchodního rejstříku. V mezidobí od založení obchodní společnosti do jejího zápisu v OR (vznik obchodní společnosti) vstupují do právních vztahů pouze zakladatelé jako fyzické osoby nebo právnické osoby s odpovídajícím ručení za takto vzniklé závazky. Teprve po vzniku obchodní společnosti mohou tyto závazky převést na obchodní společnost.

  2. Jediným zakladatelem může být fyzická nebo právnická osoba u společnosti s ručením omezený. U akciové společnosti může být jediným zakladatelem pouze právnická osoba (založí dceřinou společnost).

  3. Pokud zakladatelé nestihnou dodržet zákonnou lhůtu pro zápis do obchodního rejstříku, společnost nevznikne. zakladatelé pak mají jedinou možnost - založit společnost znova (znovu sepsat společenskou smlouvu, popř. provést upisování akcií a první valnou hromadu) a pokusit se zákonnou lhůtu stihnout. Stojí je to ovšem náklady navíc a ztracenou důvěru společníků.

  4. Při zakládání akciové společnosti formou veřejného úpisu akcií je rozhodným okamžikem založení a.s. datum konání první valné hromady.

předcházející test     obsah     následující test           zpět na stránku výuky