27 Test

Otázky:

  1. Kolik společníků může založit akciovou společnost?

  2. Co je to kontrolní balík akcií?

Odpovědi:

  1.  Minimálně jedna právnická osoba nebo dvě fyzické osoby, maximální počet není zákonem omezen a v zásadě záleží na zakladatelích akciové společnosti, kolik chtějí maximálně vydat akcií. Toto rozhodnutí je docela zásadní, protože pokud vydají například dvě akcie s nominální hodnotou 1 milion korun, pak v budoucnu nebudou schopni prodat třeba deset procent společnosti(to by muselo být emitováno minimálně deset akcií). V praxi je ovšem běžnější, že jsou emitovány stovky až tisíce akcií s nižší nominální hodnotou, v ČR 100 nebo 1000 Kč (například v USA desetitisíce až statisíce akcií s nominální hodnotou jeden dolar).

  2. Kontrolní balík akcií může být pro každou akciovou společnost jiný. Označuje počet akcií, který je nutný k získání rozhodovací pravomoci ve společnosti. V absolutním vyjádření je kontrolní balík minimálně 51% akcií, ovšem v praxi většinou není nutné mít tuto absolutní převahu. Ve společnostech, kde existuje rozdrobené vlastnictví akcií (hodně malých akcionářů), často postačí získat 30-40% akcií a jejich majitele už při hlasování na valné hromadě nikdo nepřehlasuje (řada akcionářů se valné hromady nezúčastní a ti ostatní se jen těžko dohodnou na společném postupu. V praxi se hovoří o majoritních akcionářích a minoritních akcionářích. Určitou formu ochrany minoritních akcionářů řeší obchodní zákoník, ovšem v zásadě nelze předpokládat, že by někdy mohl mít minoritní akcionář stejná práva jako akcionář majoritní (pak by majoritní vlastník o svůj podíl nestál, protože by nemohl ovlivnit ochranu a rozmnožování svého majoritního podílu a akciovou společnost by neměl kdo zafinancovat - pravděpodobně by vůbec nevznikla). V principu jsou tedy majoritní vlastníci ti, kdo rozhodují, co se ve společnosti bude dělat, kam se bude investovat, co se bude prodávat, s kým se spojí, jestli a jaké se vyplatí dividendy, nebo jestli se třeba dá společnost do likvidace. Majoritní akcionář může rozhodnout o nevýhodných obchodech pro společnost a společnost "vytunelovat" (a jen těžko mu dokáže minoritní akcionář zlý úmysl a tedy i trestní zodpovědnost). To jsou rizika akciového vlastnictví.

předcházející test     obsah     následující test             zpět na stránku výuky