272 Test

Otázky:

  1. Jaký je vztah mezi orgány akciové společnosti?

Odpovědi:

  1. Nejvyšším orgánem je valná hromada všech vlastníků - akcionářů. Tito akcionáři nezasahují do běžného chodu akciové společnosti, v praxi by to také bylo velmi těžké, protože jejich počty mohou být velké natolik, že se nevejdou do žádného sálu a valnou hromadu by museli uspořádat na Letenské pláni. Tyto akcionáře zajímá, kolik vydělají (vyplácené roční podíly na zisku -dividendy), popřípadě jak roste hodnota jejich podílu na akciové  společnosti (tržní cena akcie). Pro vlastní řízení společnosti jmenují dva orgány - představenstvo a dozorčí radu. Představenstvo má pravomoci rozhodovat o dění ve firmě a může jednat jménem společnosti. Dozorčí rada má kontrolní funkci. V zásadě existují dva modely účasti rozhodujících vlastníků (majoritních akcionářů) na řízení společnosti

    • rozhodující vlastníci jsou členy představenstva a aktivně zasahují do dění společnosti (model používaný v ČR po revoluci a privatizaci);

    • rozhodující vlastníci jsou členy dozorčí rady a ta řídí představenstvo tvořené najatými manažery ( rozhodující vlastníci se tak více oprošťují od detailního řízení firmy a dělají hlavně strategická rozhodnutí). Je to ovšem jeden řídící článek navíc, takže řízení se může stát méně pružné - záleží na míře delegace pravomocí představenstvu.

předcházející test     obsah     následující test          zpět na stránku výuky