3 Historické přístupy k roli státu v ekonomice

V zásadě existují dva hraniční názory

   stát by neměl zasahovat do ekonomiky - historicky tomuto názoru odpovídá období kapitalismu 19. století, kde převládala dokonalá konkurence a stát prosazoval liberální hospodářskou politiku "laissez-faire". Hospodářství reguloval tržní mechanismus zákona nabídky a poptávky - neviditelná ruka trhu. Podobné principy prosazují od 70. let 20. století monetaristé. Typickým představitelem těchto teorií je Milton Friedman.

   stát by měl do ekonomiky aktivně zasahovat - za základní důvody nutnosti státních zásahů do ekonomiky jsou uváděny:

  • existence monopolů, které narušují hospodářskou soutěž a samoregulační funkce trhu,

  • veřejné statky (vzdělávání, obrana, sociální a zdravotní péče apod.), které musí spravovat stát,

  • externality trhu - mimotržní vztahy (například znečištění životního prostředí - negativní externalita; opylení sadu včelami včelaře, za které sadař neplatí - pozitivní externalita).

Zastáncem aktivních státních zásahů do ekonomiky byl John Maynard Keynes - tento teoretický směr se proto nazývá keynesiánství.

V praxi se hospodářská politika  státu s rozvinutým tržním systémem pohybuje obvykle mezi těmito extrémy, pouze některý z vlivů může převládat.

 

předchozí strana    obsah      následující strana          test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.