33 Fiskální politika

Fiskální (rozpočtová) politika je nástrojem hospodářské politiky v rukou vlády.
Rozpočet je schvalován ve formě zákona a musí být schválen Parlamentem.
Fiskální politika se zabývá utvářením jak příjmové stránky rozpočtu (daně, cla sociální pojištění), tak výdajovou stránkou.

Cíle fiskální politiky:

  1. udržovat ekonomický růst a vysokou zaměstnanost;
  2. napomáhat zachování cenové stability,
  3. utlumit výkyvy hospodářského cyklu (tento cíl zdůrazňuje keynesiánská teorie, monetaristé tento cíl vnímají jako sporný).

Veřejné rozpočty jsou součástí veřejných financí a neměly by být z tohoto kontextu vytrhovány.

předchozí strana    obsah      následující strana            test