43. Bezprostřední a konečné cíle fiskální politiky 

Bezprostřední cíle:

  • regulace agregátní poptávky - nástroje:
             změny v příjmech státního rozpočtu - změny daňové zátěže subjektů ekonomiky (odčerpávání větší či menší části koupěschopné poptávky)
             změny ve výdajích státního rozpočtu - stát nakupuje statky a služby a vystupuje jako významný subjekt na straně poptávky;
  • regulace agregátní nabídky - nástroje:
             stát ve formě státních vlastnických podílů v soukromých firmách nebo ve formě státních podniků sám podniká a spolupodílí se na tvorbě statků a služeb pro ekonomiku jako součást agregátní nabídky.Tato regulace nabývá na významu v zemích, kde státní forma vlastnictví výrobních faktorů představuje významný podíl na tvorbě HDP (státní dráhy, státní energetika, státní zbrojařský průmysl, státní telekomunikace atd.).

Konečné cíle:
   vysoká zaměstnanost,
   cenová stabilita.

předchozí strana    obsah      následující strana               test