h) Dokumentární inkaso

Dokumentární inkaso je bezzávazkový, dokumentární platební instrument, při kterém je vydání dokumentů a tedy i zboží podmíněno zaplacením nebo akceptací směnky či splněním jiných podmínek. Je vhodný všude tam, kde není možné nebo vhodné požadovat vystavení dokumentárního akreditivu, ale je požadována vyšší jistota placení, než jakou skýtá přímá úhrada.

Právní náležitosti při jejich zpracování se v ČR řídí obchodním zákoníkem a Jednotnými pravidly pro inkasa. Ve smyslu těchto pravidel jsou inkasní pohledávky pohledávkami klienta, nikoliv inkasní banky, které jsou doklady pouze svěřeny k obstarání inkasa. Vysílající ani předkládající banka nemají možnost donutit dlužníka k převzetí dokumentů a zboží za podmínek uvedených v inkasním příkazu. Pravidla kladou důraz na přesné inkasní instrukce prodávajícího jeho bance a na sledování vývoje inkasa příkazcem. Splnění inkasních podmínek je závislé na rozhodnutí kupujícího.

Základní druhy dokumentárního inkasa:

          proti zaplacení – tzv. hotovostní /mezinárodní zkratka D/P – Documents against Payment/

Dokumenty nebudou předkládající bankou vydánykupujícímu, pokud nebude okamžitě zaplacena částka inkasa.

          proti akceptaci směnky – tzv. lhůtní / D/A – Documents against Acceptance/

Na základě této instrukce vydává banka doklady proti akceptaci směnky. Jde o směnečný – dodavatelský úvěr. Prodávající může žádat, aby směnka byla avalována prvotřídní bankou nebo zajištěna bankovní zárukou. Takovou směnku pak může prodávající eskontovat nebo forfaitovat a získat tak peněžní prostředky ihned.

          proti částečnému platu a akceptaci směnky – tzv. kombinované ;

          proti výměně za jiné dokumenty;

          proti jinému inkasnímu úkonu.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test